Service- en onderhoudscontract

2024

Het service- en onderhoudscontract heeft betrekking op aardgas gestookte cv-ketels met een maximaal vermogen van 40 kW (combi- toestel, of cv-ketel + geiser/boiler). Bij het afsluiten van het contract mag het toestel niet ouder zijn dan 10 jaar.

Eén keer per jaar onderhoud aan het gastoestel; indien storing aan het onderhoudsobject, worden arbeidsloon en voorrijkosten niet gefactureerd. Materialen zijn hierbij uitgesloten

CV- ketel Warmwatervoorziening

(* alleen in combinatie met onderhoud CV/combitoestel) De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
Gegevens klant:
Factuur per mail?
Abonnementsbedragen worden vooraf (begin van elk jaar) gefactureerd. Restitutie van het abonnementsgeld of een gedeelte daarvan is niet mogelijk.

In geval van storing kunt u zich verzekeren van snelle en deskundige hulp van onze servicemonteurs in een 24-uurs dienstverlening met behulp van servicewagens. Buiten kantoortijd kunt u hiervoor ons algemeen nummer bellen: 0524-512886.

open sollicitatie