Service en onderhoudsabonnement
Warmtepomp & Airconditioning

2024

Dit servicecontract biedt u meer zekerheid dat de installatie goed blijft functioneren. Alle essentiële onderdelen, elektronica en componenten worden door ons jaarlijks gecontroleerd. Door een onderhoudscontract kan uw installatie langer meegaan en blijft de airco of warmtepomp dat doen waarvoor u hem heeft aangeschaft. In dit contract staat welke werkzaamheden en op welke wijze deze door ons uitgevoerd worden.

Service en onderhoudsabonnement

Deze overeenkomst wordt aangegaan door:

Installateur
Langeland Borgman BV
Krimweg 34B
7741 KJ Coevorden

Contractprijs € 132,- incl. B.T.W. per jaar Voor elk extra binnendeel € 45,- per unit incl. B.T.W. per jaar

Opdrachtgever
Soort
Gegevens installatie

Preventief onderhoud

Binnen:

 • Algehele controle van de werking van de installatie.
 • Controle van de werking van de temperatuurregeling.
 • Controle van de functies op het bedieningspaneel.
 • Controle lekdichtheid (indien van toepassing).
 • Meten tijdens bedrijf en luchtaanzuig- en uitblaastemperaturen.
 • Controle van de condenswaterafvoer.
 • Controle van de elektrische bedrading.
 • Controle en herafstelling van het regel- en beveiligingsapparatuur.

Buiten:

 • Het reinigen van de condensor.
 • Controle van de omkasting (indien aanwezig).
 • Controle van de elektrische bedrading.
 • Controle beveiligingsapparatuur.

Algemeen:

 • Visuele inspectie van koelleidingen en isolatie op knikken en beschadigingen.
 • Controle van de installatie op koudemiddellekkage.
 • Meten van de koudemiddeldruk tijdens bedrijf aan de zuig- en perszijde van het systeem.
 • Meten van de stroomopname van zowel de compressor als de ventilatoren.
 • Controle van de condensordrukregeling (indien aanwezig).
 • Rapportage volgens de CFK-regelgeving.
 • Controle van de oliehuishouding t.b.v. compressoren.

Gedurende de looptijd van het contract zal de installateur ervoor zorgen dat na melding door opdrachtgever van een storing aan apparatuur of een onderdeel daarvan, die de bedrijfsvoering ernstig hindert, binnen 24 uur een servicetechnicus bij het opstellingsadres aanwezig zal zijn teneinde de storing te verhelpen.

Voorrijkosten en arbeidskosten van storingsbezoeken welke voortkomen uit calamiteiten zoals omschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden worden altijd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Reparatiewerkzaamheden zullen in overleg met opdrachtgever worden uitgevoerd.

Tijdstip en uitvoering van preventief onderhoud

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd:

 • Een maal per jaar mits anders overeengekomen.
 • 12 maanden na laatste preventief onderhoud met een tolerantie van 2 maanden.

Voorrijkosten en arbeidskosten van storingsbezoeken welke voortkomen uit calamiteiten zoals omschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden worden altijd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Reparatiewerkzaamheden zullen in overleg met opdrachtgever worden uitgevoerd.

open sollicitatie