Warmte Terug Win (WTW) installaties

Langeland Borgman heeft de expertise in huis om u goed voor te lichten over de mogelijkheden van deze duurzame installaties.

‘Gezond binnenklimaat door ventilatie’

Ventileren brengt energieverlies met zich mee, omdat in het stookseizoen warme lucht vervangen wordt door relatief koude lucht. Om dit warmteverlies te beperken kan gebruik gemaakt worden van warmteterugwinning of vraag gestuurde ventilatie. Het plezierige gevolg is een gezond en energiezuinig binnenklimaat.

Bij ventilatie warmteterugwinning (WTW) wordt de verse lucht verwarmd met de afgezogen lucht door middel van een warmtewisselaar. Het rendement van deze wisselaar is erg hoog (>90%). Omdat er naast en afzuiginstallatie ook een toevoerinstallatie nodig is, neemt het elektrische verbruik toe bij het gebruik van een WTW- installatie. Meer productinformatie www.duurzaamthuis.nl

Langeland Borgman heeft de expertise in huis om u goed voor te lichten over de mogelijkheden van deze duurzame installaties. Neem vrijblijvend contact met ons op.

open sollicitatie